Stavebné, výkopové a zemné práce – autodoprava

  • výstavba rodinných domov na kľúč
  • prekládka inžinierských sietí
  • zimná údržba ciest, komunikácií a parkovísk
  • výkopy základov a kanalizačných rýh
  • nakládka stavebnej sute, sypkých materiálov
  • úprava terénov, rozbíjanie asfaltu a betónu
  • rekonštrukcie stavieb
  • pokládka zámkových dlažieb
  • uskutočňovanie drobných stavieb