Cenník jadrového vŕtania

Priemer otvoru
betón, murivo
železobetón, skala
Ø 32 – 52 mm
0,73 €
0,86 €
Ø 62 – 72 mm
0,86 €
1,00 €
Ø 82 – 102 mm
0,99 €
1,13 €
Ø 112 mm
1,03 €
1,26 €
Ø 122 mm
1,06 €
1,33 €
Ø 127 mm
1,13 €
1,39 €
Ø 142 – 162 mm
1,26 €
1,46 €
Priemer otvoru
betón, murivo
železobetón, skala
Ø 182 mm
1,33 €
1,66 €
Ø 200 mm
1,76 €
1,99 €
Ø 225 mm
1,83 €
2,16 €
Ø 250 mm
2,09 €
2,49 €
Ø 300 mm
2,66 €
3,32 €
Ø 350 mm
3,32 €
4,98 €
Ø 400 mm
3,95 €
6,31 €

Ďalšie poplatky/príplatky k cene otvorov:

 

 • Kotva 1 ks/1,00 EUR
 • Šikmé vŕtanie príplatok +10 % k základnej cene .
 • Vŕtanie na sucho príplatok +25% k základnej cene.
 • Zachytenie chladiacej vody +15 % k základnej cene.
 • Doprava na pracovisko 0,33 EUR/km
 • Vŕtanie vo výške nad 150cm +15% k základnej cene.
 • Použitie vlastnej elektrocentrály 8,30 EUR/h
 • Použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,60 EUR/deň
 • Vrt hlbší než 40 cm 10% k základnej cene.
 • Pri vŕtaní nad 40 cm hĺbky zarátavame 13,30 EUR/h/ na pracovníka za vyťahovanie/vysekávanie jadra.
 • V prípade ochrany susediacich častí (napr. pred striekajúcou vodou) našou firmou bude započítané 13,30 EUR/h/ na pracovníka
 • Pokiaľ sa pracuje vo výške vyššej ako 1,5 m je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie.
 • Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/ na 1 pracovník
 • Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/ov dopredu. Ak tak neurobí účtujeme si prestoj 10,00 EUR/hod/na 1 pracovník
 • V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.
 • Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 • Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať .
 • Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 • Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníka 10,00 EUR/hod/na  1 pracovník  za celý čas vŕtania.
 • Pre prácu je nutné zabezpečenie (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska), a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ .
 • Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.
 • Zrušenie alebo presunutie termínu prác je možné najneskôr do 5-tich pracovných dní pred termínom prác ináč budú zaúčtované storno poplatky vo výške 40% z výšky objemu práca vypočítane na základe predbežnej objednávky.
 • Minimálna fakturovaná suma za odvedené práce je 83,-EUR + doprava.
 • Pri vŕtaní nad d=250mm zarátame do ceny aj odľahčovacie vrty.

Pri väčšom objeme prác cena dohodou