Cenník štrkov a kameniva

ceny platné od 1.4.2022

Frakcia

Cena bez DPH/ 1 tona Cena s DPH/ 1 tona

Riečny

0/4 25,00 € 30,00 €
0/22 22,00 € 26,40 €
16/22 23,00 € 27,60 €
22/63 23,00 € 27,60 €
0/1 homok 24,00 € 28,80 €
     

Štrkodrva

0/4 14,00 € 16,80 €
0/8 13,00 € 15,60 €
0/16 13,00 € 15,60 €
0/22 13,00 € 15,60 €
0/63 13,00 € 15,60 €
     

Kamenivo lomové

4/8 14,00 € 16,80 €
8/16, 8/22 13,00 € 15,60 €
16/22, 11/22 13,00 € 15,60 €
22/63 makadam 12,00 € 14,40 €