Cenník ŠTRKOV A KAMENIVA

Platný od 1.4.2023

Frakcia

Cena bez DPH/ 1 tona

Cena s DPH/ 1 tona

Riečny

0/4

26,00 €

31,20 €

0/22

23,00 €

27,60 €

16/22

24,00 €

28,80 €

22/63

24,00 €

28,80 €

0/1 homok

25,00 €

30,00 €

Štrkodrva

0/4

15,00 €

18,00 €

0/8

14,00 €

16,80 €

0/16

14,00 €

16,80 €

0/22

14,00 €

16,80 €

0/63

14,00 €

16,80 €

Kamenivo lomové

4/8

15,00 €

18,00 €

8/16, 8/22

14,00 €

16,80 €

16/22, 11/22

14,00 €

16,80 €

22/63 makadam

13,00 €

15,60 €

Predajné ceny betónu
na rok 2023

Platné od 6. 3. 2023

Výrobok

St. vplyvu prostr.

St. konzistencie

Dmax

Cena bez DPH

Cena s DPH

C12/15

X0

S3, S1

Dmax22

61,93 €

74,32 €

C12/15

X0

S3, S1

Dmax16

75,21 €

90,25 €

C16/20

X0

S3, S1

Dmax22

65,25 €

78,30 €

C16/20

X0

S3, S1

Dmax16

78,53 €

94,24 €

C20/25

XC1

S3, S1

Dmax22

68,16 €

81,79 €

C20/25

XC1

S3, S1

Dmax16

81,44 €

97,73 €

C25/30

XC2

S3, S1

Dmax22

71,56 €

85,87 €

C25/30

XC2

S3, S1

Dmax16

84,84 €

101,81 €

C30/37

XC4, XD2

S3

Dmax22

76,04 €

91,25 €

C30/37

XC4, XD2

S3

Dmax16

89,32 €

107,18 €

C5/6

stabilizácia

46,00 €

55,20 €

C8/10

stabilizácia

47,00 €

56,40 €