Cenník  ŠTRKOV A KAMENIVA

Platný od 1.4.2021

Frakcia Cena bez DPH/ 1 tona Cena s DPH/ 1 tona
Riečny    
0/4 24,00 € 28,80 €
0/22 20,00 € 24,00 €
16/22 21,00 € 25,20 €
22/63 21,00 € 25,20 €
0/1 homok 23,00 € 27,60 €
     
Štrkodrva    
0/4 12,00 € 14,40 €
0/8 12,00 € 14,40 €
0/16 12,00 € 14,40 €
0/22 12,00 € 14,40 €
0/63 12,00 € 14,40 €
     
Kamenivo lomové    
4/8 13,50 € 16,20 €
8/16, 8/22 13,00 € 15,60 €
16/22, 11/22 13,00 € 15,60 €
22/63 makadam 11,50 € 13,80 €