Cenník ŠTRKOV a KAMENIVA

Platný od 1.4.2021
     
Frakcia Cena bez DPH/ 1 tona Cena s DPH/ 1 tona
     

Riečny

0/4 22,00 € 26,40 €
0/22 18,50 € 22,20 €
16/22 20,00 € 24,00 €
22/63 20,00 € 24,00 €
0/1 homok 21,00 € 25,20 €
     

Štrkodrva

0/4 12,00 € 14,40 €
0/8 11,50 € 13,80 €
0/16 11,50 € 13,80 €
0/22 11,50 € 13,80 €
0/63 11,50 € 13,80 €
     

Kamenivo lomové

4/8 13,00 € 15,60 €
8/16, 8/22 12,00 € 14,40 €
16/22, 11/22 12,00 € 14,40 €
22/63 makadam 11,00 € 13,20 €